مرور برچسب

خلیل درمنکی

چه کسی دایره را مربع کرد؟

آراز بارسقیان نگاهی به حرف‌های ردوبدل شده در میزگرد «ادبیات؛ مسئله یا سؤال: چه کسی خالقان را خلق کرد؟» منتشر شده مجله سینما و ادبیات، شماره 73، اردیبهشت و خرداد 1398 طبق روال سنواتی، مجلهٔ سینما و ادبیات میزگرد دوره‌ای خودش را دربارهٔ…