مرور برچسب

ابراهیم گلستان

گفتگوی بی‌پایان: آیا چپ بودن به سبک و سیاق بخش فرهنگی روزنامهٔ شرق روشنفکری و فضیلت است؟

گفتگوی‌های بی‌پایان میان دانیال حقیقی و آراز بارسقیان به بهانه‌ی حرف‌های تازه خانم شیما بهره‌مند در روزنامه‌ی شرق به تاریخ پانزدهم مهر ماه سال 1398 گفتگویی انجام شده درباره‌ی جنبه‌ی روشنفکری حرف‌های زده شده   بارسقیان: به نظرت حرفِ…