دوزها و دروغ‌ها: پیام یزدانجو و کتاب روزها و رویاها

کامران خانی نگاهی به کتاب روزها و رویاها نوشته‌ پیام یزدانجو، نشر چشمه 1397 روزها و رویاها کتابی است که از همان روزهای نخست انتشار، بواسطه تعریف و تمجید در فضای مجازی نظرهای زیادی را به خود جلب کرد. بخصوص آنکه نویسنده، پیش‌تر به واسطه ترجمه آثار گوناگونی نظیر سخن عاشق رولان بارت به عنوان مترجمی پرکار شناخته شده است. همهٔ این‌ها دال بر آن می‌شود که مخاطب توقع بالایی از اثر پنجم نویسنده در مقام مولف داشته باشد. روزها و رویاها، روایت غیرخطی رابطه عاشقانه میان دو هنرمند است: آرش آسایش، حدودا سی ساله، خواننده یک گروه…