مرور برچسب

گابریل گارسیا مارکز

روایتِ دعوای ماریو بارگاس یوسا و گابریل گارسیا مارکز

گزارشی از یک مشت‌ومشت‌کاری ادبی و عکاسی که راز مشتری را فاش نکرد تهیه‌ی گزارش از سیلیوا پاترنوسترو  ماریو وارگاس یوسا در سال 1976 با یک هوکِ راست صاف گذاشت تو صورت گابریل گارسیا مارکز و این نقطه پایانی بود بر رابطه برادری و دوستی این…