مرور برچسب

کوه جادو

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: توماس مان و کوه جادو

توماس مان، نویسنده مهم ادبیات آلمان و یکی از شالوده‌های ادبیات جهان، در شاهکارش «کوه جادو» نشان می‌دهد که انسان مدرن در تکاپو برای فرار از حس گناهی که در زندگی شهری او را دوره کرده هرقدر هم که قصد فرار کند و به کوهی بلند و در اقامتگاهی…