مرور برچسب

کورسرخی

کوررنگی: نقدی بر مجموعه روایت کورسرخی

نقدی از م. رضا ملکشا «خانه‌ای مشتعل است اما کسی کاری به کار آن ندارد. به‌عکس در پنجاه قدمی مردم جلو ویترین مغازه‌ای جمع شده‌اند و سوختن خانه‌ای را روی صفحه تلویزیون تماشا می‌کنند. واقعیت در دو قدمی آنهاست اما ترجیح می‌دهند که…