مرور برچسب

کارل مارکس

ریچارد وولف پاسخ می‌دهد: معنای درست نقل قول مارکس درباره‌ی مذهب چیست؟

توضیح ریچاردو وولف بر نقل قولی معروف از مارکس؛ «مذهب افیون توده‌هاست.» ریچارد وولف: این پاسخی هست به جی مک‌نامارا که برام نوشته بود و پرسیده بود که آیا مذهب افیون مردمه؟  آیا منعی برای همبستگی و همکاری کارگران با هم هست؟ می‌دونین این سوال…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ پنجم؛ کارل مارکس

ریک رادریک در درسگفتار پنج از سری فلسفه و ارزش‌های انسانی، از کارل مارکس و دنیای مُدرن و معاصر می‌گوید. ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های…