مرور برچسب

ویرجینیا ولف

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: ویرجینیا ولف و خانم دالوی

ویرجینیا ولف نویسنده مهم انگلیسی، از پایه گذاران رمان مدرن، نظریه فمنیسم، تکنیک جریان سیال ذهن و ادبیات کوئیر بوده است. آثار او سهم بسزایی در شکل گیری دنیایی دارد که امروز در آن زندگی می‌کنیم. خانم دالوی عصیان ویرجینیا ولف است علیه ساختار…