مرور برچسب

هورکهایمر

سازمان سیا و ضد کمونیسمِ مکتب فرانکفورت

سازمان سیا و ضد کمونیسمِ مکتب فرانکفورت نوشته‌ی گابریل راک‌هیل آراز بارسقیان بنیان‌های صنعت نظریه‌ی جهانی نظریه‌ی انتقادی مکتب فرانکفورت به همراه «نظریه فرانسوی» یکی از داغ‌ترین کالاهای صنعت نظریه‌ی جهانی بودند. آن‌ها در کنار هم در…