مرور برچسب

هفت خانه آن‌ورتر

آقا صابر چه کردی این همه ارزش مبادله‌‌ات بالا رفت؟

آراز بارسقیان وسط هیر و بیر دردسرهای اقتصادی و اجتماعی روز افزون تا کی باید برون ریزی ابتذالی فرهنگی هم باید باشیم خدا می‌داند! این بار نوبت به حضور «و با بازی صابر ابر» در نمایش ابتذال فرهنگی رسیده. کتابی چاپ شده به نام تا هفت خانه…