مرور برچسب

نابهنگاهم در تاریکی

ریچارد وولف پاسخ می‌دهد: معنای درست نقل قول مارکس درباره‌ی مذهب چیست؟

توضیح ریچاردو وولف بر نقل قولی معروف از مارکس؛ «مذهب افیون توده‌هاست.» ریچارد وولف: این پاسخی هست به جی مک‌نامارا که برام نوشته بود و پرسیده بود که آیا مذهب افیون مردمه؟  آیا منعی برای همبستگی و همکاری کارگران با هم هست؟ می‌دونین این سوال…