مرور برچسب

نابهنگام در تاریکی

هرجا توانستی بنویس!

 دانیال حقیقی ‏ ‏ یه جایی باید از خر مراد پیاده‌شان کنیم حالا وقتش شده، پس هرجا شد بنویس کنارش هم ستاره بزن تا بزنه تو چشم زیر جاهای مهمش رو خط بکش، دوتا خط بکش جلوی اسم‌ها ضربدر بزن هرجور شد بنویس، با زغال رو دیوار خرابه‌ها بنویس…