مرور برچسب

نابهنگام در تاریکی

پاییز فصل آخر سال است را خوانده بودم

حسام جنانی این ماجرا واقعی‌ست  پاییز فصل آخر سال است را نخوانده بودم. خیلی وقت پیش خریده بودمش و هنوز نخوانده بودمش. به خاطر مُهری که کتابفروش روی کتاب کوبیده بود می‌دانستم که کتاب را در کدام شهر و از کدام کتابفروشی‌اش خریده بودم:‌…

روایتِ دعوای ماریو بارگاس یوسا و گابریل گارسیا مارکز

گزارشی از یک مشت‌ومشت‌کاری ادبی و عکاسی که راز مشتری را فاش نکرد تهیه‌ی گزارش از سیلیوا پاترنوسترو  ماریو وارگاس یوسا در سال 1976 با یک هوکِ راست صاف گذاشت تو صورت گابریل گارسیا مارکز و این نقطه پایانی بود بر رابطه برادری و دوستی این…

نانویسنده سازی با قصد قبلی

دانیال حقیقی هرکس یه‌قّرون دوزار دارد برود نویسنده شود! گفته‌اند انسان حیوان قصه‌گو است و ایدهٔ شخصیتی که مقابل صفحهٔ سفید کاغذ می‌نشیند و واقعیت را به شیوه‌ای برون‌ریزی می‌کند یکی از موضوعات قدیمی فرهنگ بشری است؛ ایدهٔ کلاسیکی که…

جامعهٔ عملیات روانی

دانیال حقیقی در جامعهٔ عملیات روانی، آزادی در فریاد کردن دیگری است آزادی در فریاد زدن دیگری است. در فکر کردن درباره دیگری به صدای بلند؛ و بازجستن تصویری روشن از خود در نگاهی از دیگرانمان. این است که مرزهای آزادی را گسترش می‌دهد و ما را از…

چه کسی دایره را مربع کرد؟

آراز بارسقیان نگاهی به حرف‌های ردوبدل شده در میزگرد «ادبیات؛ مسئله یا سؤال: چه کسی خالقان را خلق کرد؟» منتشر شده مجله سینما و ادبیات، شماره 73، اردیبهشت و خرداد 1398 طبق روال سنواتی، مجلهٔ سینما و ادبیات میزگرد دوره‌ای خودش را دربارهٔ…