مرور برچسب

مهدی تدینی

شاخ‌های تفکر مجازی ایرانی، چگونه شهروندان را به مصرف‌گرایی «تشویق» می‌کنند شاخ‌های تفکر مجازی…

شاخ‌های تفکر مجازی ایرانی، چگونه شهروندان را به مصرف‌گرایی «تشویق» می‌کنند، یا مقدمه‌ای بر هر پدیدارشناسی در آینده از شاخ‌های مجازی پسماند تفکر ایرانی آراز بارسقیان اگر برای فضای مجازیِ تفکر ایرانی هویتی قائل باشیم، به این هم قائلیم…