مرور برچسب

مسعود قادری آذر

تاوانی که داده نشد: درباره‌ی «بند محکومین» نوشته کیهان خانجانی

نگاهی به کتاب بند محکومین مسعود قادری آذر کتابِ «بند محکومین» ایده و شروع هیجان‌انگیزی دارد: «هزار و یک حکایت دارد زندانِ لاکانِ رشت. هزار تا را باور کنند، این یکی را نمی‌کنند: یک شب درِ بندِ محکومینِ مرد باز شد، یک دختر را انداختند…

وا‌خواهیم‌داد: نگاهی به کتاب «وای‌خواهیم‌ساد» از مهسا محب‌علی

مسعود قادری آذر «وای‌خواهیم‌ساد» یک تجربهٔ جسورانه است که با یک پایان‌بندیِ غیرمنتظره، ایده‌های خودش را زیر سؤال می‌برد. گرچه ایرادهای بسیاری به روایت داستان وارد است، آنچه بیش از همه، رمان را از کار می‌اندازد، پایان آن است. راوی زنی…

نقد کتاب هفت گنبد از محمد طلوعی: خیالِ خام

مسعود قادری آذر نگاهی به کتاب «هفت گنبد» از محمد طلوعی چه عناصری کتاب «هفت گنبد» محمد طلوعی را می‌سازد و آن را متفاوت می‌کند؟ این عناصر پس از خواندن کتاب به سادگی مشخص می‌شود اما اجازه بدهید از معرفی کتاب توسط خودِ نویسنده استفاده کنیم:…