مرور برچسب

مرگ دانتون

یک سال بعد، نمایش دانتون: یک خاطرهٔ دیگر از «تئاتر تهی»

آراز بارسقیان دربارهٔ نمایش دانتون به کارگردانی حامد اصغرزاده 13 آبان ماه 1397 یک سال از دیدن نمایشی به نام کوریولانوس گذشت. مطلبی که سال پیش نوشتم باعث شد تئاتر بنده خداها تعطیل شود. و باعث شد که ماشین پروپاگاندای لیبرال‌ها…