مرور برچسب

محمد رضایی‌راد

بازار هیچ‌فروشان یا تئاتر در عصر بازتولید «تئاترِ تهی»

دربارهٔ نمایش «فرشتهٔ تاریخ» از محمد رضایی‌راد آراز بارسقیان   نور ماه به آرامی دورتر می‌شود؛ گاهی قبل از اینکه دوباره به خواب بروم از اتاقم رفته است. بعد سوالی در آن تاریکی برایم پیش می‌آید؛ امروز باور دارم آن سوی تاریکِ ترس بود که در…