مرور برچسب

محاکمه

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: کافکا و محاکمه

نهادهای دلهره‌انگیز مدرنیته! کافکا در رمان «محاکمه»، ما را در دنیایی تصویر می‌کند که به ظاهر مدرن شده است اما هنوز در دل آن، تک‌تکمان مانند قرون وسطی گناهکاریم. کافکا تصویرگر جهانی بود که در آن، سوژهٔ مستقل، تحت اثر نیروهای تاریخی از جانب…