مرور برچسب

مجله ناداستان

گفتگوی‌های بی‌پایان؛ یک: از حزب چای تا کارمندان ادبی و ناداستان

گفتگویی بین آراز بارسقیان و دانیال حقیقی دانیال حقیقی: چرا همیشه یک ایده خوب در بدو ورود یا شکل‌گیری‌اش که لزوماً هم به شکل جمعی است، فوراً می‌افتد دست جریانی که همیشه مصادره کنندهٔ جریان‌های دیگر هم بوده؟ مثال می‌زنم، اینکه ما نوشتن…

در باب واژه‌ٔ «ناـ داستان»

 مجتبی کبک‌کوهساری پیشوندِ non برای نفی آنچه بعدش می‌آید است؛ اگر جزئی‌تر و ریزبین‌تر شویم می‌بینیم جنس منفی‌کردنش همیشه یکسان نیست. پیشوند non گاهی «ضد» معنا می‌دهد و گاهی «غیر». به بیان دیگر، گاهی واژه‌ای سلبی می‌سازد و گاهی واژه‌ای…