مرور برچسب

لوئیجی پیراندلو

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: نمایشنامه‌های لوئیجی پیراندلو

پیراندلو نمایشنامه نویس و داستان نویس ایتالیایی، به جایی رسیده که چیزی جز نیستی و نابودی‌اش نمی‌خواهد. پیراندلو وقتی با واقعیت ویران کننده فاشیسم به مثابه یک امر نو روبه‌رو می‌شود متوجه می‌شود که اقداماتی که در راستای قدرت گرفتن برخی در…