مرور برچسب

لانا دل ری

به بهانهٔ خبر انتشار زودهنگام جدیدترین آلبومِ لانادل‌ری: ایزدبانوی زُحم و نوستالژیا

دانیال حقیقی لانادل‌ری دافِ سنگینی که از دوست‌پسر شانس نمی‌آورد، اما این هم زیبایی خاص خودش را داشت! به بهانهٔ خبر انتشار زودهنگام جدیدترین آلبومِ لانادل‌ری Norman Fucking Rockwell بشرِالکتریکی اسقاط شده است. پیامی که لانادل‌ری،…