مرور برچسب

فیلم مستند

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: نمایشنامه‌های لوئیجی پیراندلو

پیراندلو نمایشنامه نویس و داستان نویس ایتالیایی، به جایی رسیده که چیزی جز نیستی و نابودی‌اش نمی‌خواهد. پیراندلو وقتی با واقعیت ویران کننده فاشیسم به مثابه یک امر نو روبه‌رو می‌شود متوجه می‌شود که اقداماتی که در راستای قدرت گرفتن برخی در…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: ویرجینیا ولف و خانم دالوی

ویرجینیا ولف نویسنده مهم انگلیسی، از پایه گذاران رمان مدرن، نظریه فمنیسم، تکنیک جریان سیال ذهن و ادبیات کوئیر بوده است. آثار او سهم بسزایی در شکل گیری دنیایی دارد که امروز در آن زندگی می‌کنیم. خانم دالوی عصیان ویرجینیا ولف است علیه ساختار…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: فیودور داستایوفسکی و جنایت و مکافات

شاهکار داستایوفسکی درباره مرد ترسویی است که سعی می‌کند سهم خودش را در پوست اندازی اخلاقی جامعه بپردازد اما درواقع اقدام او یک قتل هیستریک از آب درمی‌آید. داستایوفسکی به شیوه‌ای هنرمندانه، اضطراب انسان مدرن را در مواجهه با حس گناه قرون…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: تی‌اس الیوت و سرزمین هرز

شعر بلند تی‌اس الیوت با عنوان سرزمین هرز، رمانی است درباره اضطراب نازایی در ساختاری که در حال مدرن شدن و کنار زدن جهانی است که پیش از آن وجود داشته. الیوت در سرزمین هرز، به تناقضات متعددی در شیوه زیست انسان مدرن اشاره می‌کند و آن‌ها را با…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: توماس مان و کوه جادو

توماس مان، نویسنده مهم ادبیات آلمان و یکی از شالوده‌های ادبیات جهان، در شاهکارش «کوه جادو» نشان می‌دهد که انسان مدرن در تکاپو برای فرار از حس گناهی که در زندگی شهری او را دوره کرده هرقدر هم که قصد فرار کند و به کوهی بلند و در اقامتگاهی…