مرور برچسب

علی چنگیزی

سه‌شنبه‌ای با اشباح: درباره‌ی رمان سه‌شنبه

علی چنگیزی درباره کتاب سه‌شنبه نوشته آراز بارسقیان به حق بسیاری از منتقدان و متفکران پست‌مدرن به تأسی از دریدا برای بررسی نحوهٔ بودن انسان در جهان پست‌مدرن و نیز به‌منظور تحلیل متون به جای اونوتولوژی که مبتنی بر وجودشناسی است از واژهٔ…