مرور برچسب

علیرضا سیف‌الدینی

شکرالهی رفت، سیف‌الدینی آمد اما ویروس کورونا ماند، همچون ترجمهٔ بدیعی از اولیس

آراز بارسقیان نشر «الکترونیکی» نوگام، «خوش‌تر» خبری داد که علیرضا سیف‌الدینی به عنوان ادبیاتی‌ای «به‌نام» مسئول ویرایش «یولیسز» شد. اعتراف: اواخر سال پیش از مصاحبه‌ای سه هزار کلمه‌ای با روزنامهٔ صبح نو یک تک جمله بیرون آمده بود: «نمی‌گویم…

مرثیه‌ای بر پایان یک میدان سوختهٔ به دقت گام‌زده شده

دانیال حقیقی کوتاه درباره مقوله «مرجعیت ادبی» و «کتاب‌مهم‌ها» به بهانه سردست گرفتن «کتاب خم» نوشته علیرضا سیف‌الدینی  1. روزی روزگاری بزرگواری گلشیری زمانی در یک مصاحبه، با کلمه ترکیب‌هایی که دوست داشت، خودش را مرجعیت ادبی نامید.…

چه کسی دایره را مربع کرد؟

آراز بارسقیان نگاهی به حرف‌های ردوبدل شده در میزگرد «ادبیات؛ مسئله یا سؤال: چه کسی خالقان را خلق کرد؟» منتشر شده مجله سینما و ادبیات، شماره 73، اردیبهشت و خرداد 1398 طبق روال سنواتی، مجلهٔ سینما و ادبیات میزگرد دوره‌ای خودش را دربارهٔ…