مرور برچسب

سوزان سانتاگ

در باب نوشتن؛ محفل شام با سوزان سونتاگ و ویلیام باروز

این گفتگو در نیویورک به سال 1980 انجام شده... باکریس: نوشتن چیست؟ باروز: فکر نمی‌کنم تعریف دقیقی در این خصوص وجود داشته باشه. به قول شرقی‌ها، "مکتوب"؛ یعنی نوشته شده. یکجایی از ژان ژنه پرسیدند که از کی شروع به نویسندگی کردی، جوابش این…