مرور برچسب

سمیه مکیان

نقد کتاب غروبدار از سمیه مکیان: چه کسی غروب را «دار» زد؟

آراز بارسقیان سندروم غروب توسط پرستارهای تشخیص داده شد که چند سالی می‌شد از آدم‌های پیر مراقبت می‌کردند. هر چند هنوز این بیماری خوب شناخته شده نیست، اما به نظر می‌رسد که روی افراد پیری تأثیر می‌گذارد که سابقهٔ زوال عقل دارند و به‌طور کل…