مرور برچسب

سقراط

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ اول؛ سقراط

درسگفتارهای ریک رادریک دربارهٔ فلسفه و ارزش های انسانی درس اول دربارهٔ سقراط و زندگیِ پژوهشگری ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…