مرور برچسب

سرزمین هرز

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: تی‌اس الیوت و سرزمین هرز

شعر بلند تی‌اس الیوت با عنوان سرزمین هرز، رمانی است درباره اضطراب نازایی در ساختاری که در حال مدرن شدن و کنار زدن جهانی است که پیش از آن وجود داشته. الیوت در سرزمین هرز، به تناقضات متعددی در شیوه زیست انسان مدرن اشاره می‌کند و آن‌ها را با…