مرور برچسب

رئالیسم کاپیتالیستی

کتاب مقدس به روایت مارک فیشر

نویسنده: مگان دِی مترجم: امیر ارزانی مجموعه‌ای تازه منتشرشده از جستارهای زنده‌یاد مارک فیشر، منتقد اجتماعی و فرهنگی، سه آموزهٔ کلیدی از وی به جای می‌گذارد: برخلاف باور خانم تاچر جامعه وجود دارد، سرمایه‌داری تا ابد نخواهد ماند و چپ باید…