مرور برچسب

داستان صوتی

داستان کوتاه حادثه در جوکی کلاب نوشته مسعود میناوی

حادثه در جوکی کلاب مسعود میناوی تیغه‌های تیز و برای آفتاب گوشهٔ غربی نخلستان را به آتش می‌کشید و نخل‌ها با دست‌های پربرگ و فشرده‌شان یک دست گر گرفته می‌نمودند. هوا دم داشت. خیال می‌کردی دمای آن آتش است که می‌دمید. در میدان خاکیِ روبه…