مرور برچسب

داستان‌نویس

«مسعود میناوی» چهرهٔ همیشه شعله‌ورِ استقلال روشنفکران ادبی ایران

«مسعود میناوی» چهرهٔ همیشه شعله‌ورِ استقلال روشنفکران ادبی ایران است، حتی بدون ویترین رسانه‌ای نویسنده، نویسنده است دانیال حقیقی شما تقویمید، ما تاریخیم محمود دولت‌آبادی بخشی از منحصربه‌فردترین آثار ادبی دوران ما، هرچند در زمان خودشان…