مرور برچسب

حسین پارسایی

ابتذال در روزگار بی‌نوایی: نقدِ نمایش بینوایان

آراز بارسقیان نگاهی به اجرای نسخهٔ تقلبی بینوایان به مدیریت حسین پارسایی آیا می‌شنوی صدای آواز مردم را؟ که دارند آواز آدم‌های عصبانی را می‌خوانند؟ این موسیقی مردمانی است که دیگر برده نمی‌شوند وقتی ضربان قلبت، می‌شود طنین ضربان طبل‌ها…