مرور برچسب

جوزف کانراد

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: جوزف کانراد و مامور مخفی

جوزف کنراد، مرد ماجراجوی ادبیات مدرن، در رمان مامور مخفی نقش نهادهای امنیتی را در ایجاد حس گناه قرون وسطی‌ای در دل انسان مدرن واکاوی می‌کند. مامور مخفی ام‌آی‌سیکس، کسی است که با مرموزبازی و فریب و خیانت توامان، آدم مضطرب دنیای (به ظاهر)…