مرور برچسب

جنایت و مکافات

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: فیودور داستایوفسکی و جنایت و مکافات

شاهکار داستایوفسکی درباره مرد ترسویی است که سعی می‌کند سهم خودش را در پوست اندازی اخلاقی جامعه بپردازد اما درواقع اقدام او یک قتل هیستریک از آب درمی‌آید. داستایوفسکی به شیوه‌ای هنرمندانه، اضطراب انسان مدرن را در مواجهه با حس گناه قرون…