مرور برچسب

تئاتر شورایی

آگوسو بوال در دانشگاه هاروارد از تئاتر شورایی می‌گوید

آگوستو بوال ( ۱۶ مارس ۱۹۳۱ – ۲ مه ۲۰۰۹) نویسنده، کارگردان وسیاست‌مدار اهل برزیل بود. او بنیان‌گذار تئاتر ستم‌دیده است، که در اصل جنبش رادیکال مرسومآموزش و پرورش است. همچنین بوال مدتی، به عنوان Vereador (که همان معادل عضو شورا شهر در…