مرور برچسب

اولیس

شکرالهی رفت، سیف‌الدینی آمد اما ویروس کورونا ماند، همچون ترجمهٔ بدیعی از اولیس

آراز بارسقیان نشر «الکترونیکی» نوگام، «خوش‌تر» خبری داد که علیرضا سیف‌الدینی به عنوان ادبیاتی‌ای «به‌نام» مسئول ویرایش «یولیسز» شد. اعتراف: اواخر سال پیش از مصاحبه‌ای سه هزار کلمه‌ای با روزنامهٔ صبح نو یک تک جمله بیرون آمده بود: «نمی‌گویم…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: جیمز جویس و اولیس

جیمز جویس در شاهکارش «اولیس» تصویرگردِ دو مرد تنها است که صبح از «اتاق»هایشان بیرون می‌زنند در حالی که همسر لئوپولد شخصیت اصلی رمان در اتاق زیر شیروانی تنها می‌ماند و با اضطراب‌هایش کلنجار می‌رود. دو مرد در سفری اودیسه‌وار تلاش می‌کنند از…