مرور برچسب

انتقام

نگاهی به کتاب «درباره بخشایش و انتقام» آخرین کتاب رامین جهانبگلو: اتوپیای عاری از خشونت

اتوپیای عاری از خشونت: چند برخورد آبَکی نگاهی به کتاب «درباره بخشایش و انتقام» آخرین کتاب رامین جهانبگلو دانیال حقیقی   اگر خشمی درونت داری، بهتر است خشونتت را نشان بدهی جای آنکه بزدلی‌ات را به نام صلح‌جویی به ما قالب کنی. مهاتما…