مرور برچسب

امانوئل کانت

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ سوم؛ کانت

درسگفتارهای ریک رادریک دربارهٔ فلسفه و ارزش‌های انسانی درس سوم دربارهٔ امانوئل کانت و مسیر روشنگری ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…