مرور برچسب

آین رَند

تشخیص چهره «مدیرمیانی» در میان نویسندگان و هنرمندان جوان

دانیال حقیقی نگاهی انتقادی و «اخلاقی» در خصوص وضعیت همه مایی که امروز اینجا در این قصر گرفتاریم سروصداهای مزاحم را که دور کنم باید با پایان روایتمان شروع کنم. روزی می‌رسد که مدیرمیانی بالاخره، مانند شخصیت اصلی رمان تبر (نوشته دانلد ای.…