مرور برچسب

آیدا احدیانی

گفتگوی‌های بی‌پایان؛ یک: از حزب چای تا کارمندان ادبی و ناداستان

گفتگویی بین آراز بارسقیان و دانیال حقیقی دانیال حقیقی: چرا همیشه یک ایده خوب در بدو ورود یا شکل‌گیری‌اش که لزوماً هم به شکل جمعی است، فوراً می‌افتد دست جریانی که همیشه مصادره کنندهٔ جریان‌های دیگر هم بوده؟ مثال می‌زنم، اینکه ما نوشتن…