مرور رده

خانه

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: فیودور داستایوفسکی و جنایت و مکافات

شاهکار داستایوفسکی درباره مرد ترسویی است که سعی می‌کند سهم خودش را در پوست اندازی اخلاقی جامعه بپردازد اما درواقع اقدام او یک قتل هیستریک از آب درمی‌آید. داستایوفسکی به شیوه‌ای هنرمندانه، اضطراب انسان مدرن را در مواجهه با حس گناه قرون…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: تی‌اس الیوت و سرزمین هرز

شعر بلند تی‌اس الیوت با عنوان سرزمین هرز، رمانی است درباره اضطراب نازایی در ساختاری که در حال مدرن شدن و کنار زدن جهانی است که پیش از آن وجود داشته. الیوت در سرزمین هرز، به تناقضات متعددی در شیوه زیست انسان مدرن اشاره می‌کند و آن‌ها را با…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: توماس مان و کوه جادو

توماس مان، نویسنده مهم ادبیات آلمان و یکی از شالوده‌های ادبیات جهان، در شاهکارش «کوه جادو» نشان می‌دهد که انسان مدرن در تکاپو برای فرار از حس گناهی که در زندگی شهری او را دوره کرده هرقدر هم که قصد فرار کند و به کوهی بلند و در اقامتگاهی…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: جوزف کانراد و مامور مخفی

جوزف کنراد، مرد ماجراجوی ادبیات مدرن، در رمان مامور مخفی نقش نهادهای امنیتی را در ایجاد حس گناه قرون وسطی‌ای در دل انسان مدرن واکاوی می‌کند. مامور مخفی ام‌آی‌سیکس، کسی است که با مرموزبازی و فریب و خیانت توامان، آدم مضطرب دنیای (به ظاهر)…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: کافکا و محاکمه

نهادهای دلهره‌انگیز مدرنیته! کافکا در رمان «محاکمه»، ما را در دنیایی تصویر می‌کند که به ظاهر مدرن شده است اما هنوز در دل آن، تک‌تکمان مانند قرون وسطی گناهکاریم. کافکا تصویرگر جهانی بود که در آن، سوژهٔ مستقل، تحت اثر نیروهای تاریخی از جانب…