مرور رده

خانه

دوزها و دروغ‌ها: پیام یزدانجو و کتاب روزها و رویاها

کامران خانی نگاهی به کتاب روزها و رویاها نوشته‌ پیام یزدانجو، نشر چشمه 1397 روزها و رویاها کتابی است که از همان روزهای نخست انتشار، بواسطه تعریف و تمجید در فضای مجازی نظرهای زیادی را به خود جلب کرد. بخصوص آنکه نویسنده، پیش‌تر به واسطه…

جلسه‌ دانشگاه شهید بهشتی: نقد فاشیسم ادبی

امیرمحمد ایزدپناه: من فکر کردم که تو اول صحبت کنی، چون بالاخره کتاب خودت است، توضیحی بدهی... آراز بارسقیان: من می‌بینم که دوستان مثل آن‌که کتابم را خوانده‌اند یا حداقل تورقی کرده‌اند یا از نظر گذرانده‌اند، توضیحی... شما صحبت کنید...…

عجایب المخلوقات و استعدادهایشان

 امیر محمد ایزدپناه دربارهٔ برنامهٔ تلویزیونی عصر جدید متی پادشاه قیامت را به مردی تشبیه می‌کند که پیش از سفر غلامان خود را فراخوانده و بر پایهٔ توانایی‌شان به هریک به ترتیب پنج، سه و یک قنطار می‌سپارد. اولی با پنج قنطارش تجارت کرده و ۵…

تشخیص چهره «مدیرمیانی» در میان نویسندگان و هنرمندان جوان

دانیال حقیقی نگاهی انتقادی و «اخلاقی» در خصوص وضعیت همه مایی که امروز اینجا در این قصر گرفتاریم سروصداهای مزاحم را که دور کنم باید با پایان روایتمان شروع کنم. روزی می‌رسد که مدیرمیانی بالاخره، مانند شخصیت اصلی رمان تبر (نوشته دانلد ای.…

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: نمایشنامه‌های لوئیجی پیراندلو

پیراندلو نمایشنامه نویس و داستان نویس ایتالیایی، به جایی رسیده که چیزی جز نیستی و نابودی‌اش نمی‌خواهد. پیراندلو وقتی با واقعیت ویران کننده فاشیسم به مثابه یک امر نو روبه‌رو می‌شود متوجه می‌شود که اقداماتی که در راستای قدرت گرفتن برخی در…