مرور رده

نگاه خیره‌ٔ منتقد

دوزها و دروغ‌ها: پیام یزدانجو و کتاب روزها و رویاها

کامران خانی نگاهی به کتاب روزها و رویاها نوشته‌ پیام یزدانجو، نشر چشمه 1397 روزها و رویاها کتابی است که از همان روزهای نخست انتشار، بواسطه تعریف و تمجید در فضای مجازی نظرهای زیادی را به خود جلب کرد. بخصوص آنکه نویسنده، پیش‌تر به واسطه…

نقد کتاب غروبدار از سمیه مکیان: چه کسی غروب را «دار» زد؟

آراز بارسقیان سندروم غروب توسط پرستارهای تشخیص داده شد که چند سالی می‌شد از آدم‌های پیر مراقبت می‌کردند. هر چند هنوز این بیماری خوب شناخته شده نیست، اما به نظر می‌رسد که روی افراد پیری تأثیر می‌گذارد که سابقهٔ زوال عقل دارند و به‌طور کل…