نمایشنامه‌خوانیِ “تحقیق: جستجوی حقیقت در ده مورد” از رابرت شنکنزمانِ خوانش 1 دقیقه

خوانش نمایشنامه‌ای از رابرت شنکن به نام

تحقیق:جستجوی حقیقت در ده مورد

مترجم آراز بارسقیان

این نمایشنامه خوانشی از از گزارش تحقیقی است که دادستان ویژه رابرت مولر درباره‌ی رابطه‌ی دونالد ترامپ و روسیه انجام داده. گفته می‌شود روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و این اجرا به این موضوع می‌پردازد.