فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ پنجم؛ کارل مارکسزمانِ خوانش 1 دقیقه

ریک رادریک در درسگفتار پنج از سری فلسفه و ارزش‌های انسانی، از کارل مارکس و دنیای مُدرن و معاصر می‌گوید.

ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی فلسفه بعدا در مناسک و رفتار چهره‌های جنجالی عرصه روشنفکری جهان، از جمله اسلاوی ژیژک و دیگرانی از جنس او دنبال شد. رادریک یک متفکر انتقادی است. اما مورد بی‌مهری محافل فکری و آکادمیک آمریکایی قرار گرفت، منزوی شد و خیلی زود دار فانی را وداع گفت. میراث او امروز همچنان در حال بازخوانی به دست نسل‌های جدید است.