ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: جوزف کانراد و مامور مخفیزمانِ خوانش 1 دقیقه

جوزف کنراد، مرد ماجراجوی ادبیات مدرن، در رمان مامور مخفی نقش نهادهای امنیتی را در ایجاد حس گناه قرون وسطی‌ای در دل انسان مدرن واکاوی می‌کند. مامور مخفی ام‌آی‌سیکس، کسی است که با مرموزبازی و فریب و خیانت توامان، آدم مضطرب دنیای (به ظاهر) قشنگ نو را وادار می‌کند تا در موقع لازم از «اتاق زیر شیروانی» بیرون بیاید و سهمش را به این دنیا بپردازد، که درواقع اقدامی هیستریک علیه خودش است؛ اقدامی که او را در دام مکافاتی تباه کننده گرفتار می‌کند.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: مامور مخفی، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار جوزف کنراد می‌پردازد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.