ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: ویرجینیا ولف و خانم دالویزمانِ خوانش 1 دقیقه

ویرجینیا ولف نویسنده مهم انگلیسی، از پایه گذاران رمان مدرن، نظریه فمنیسم، تکنیک جریان سیال ذهن و ادبیات کوئیر بوده است. آثار او سهم بسزایی در شکل گیری دنیایی دارد که امروز در آن زندگی می‌کنیم. خانم دالوی عصیان ویرجینیا ولف است علیه ساختار اخلاقیات باسمه‌ای پدرسالاری که تحت لوای آن، می‌خواهد مجموعه‌ای از تمامی زن‌ها را در یک لیگ مختص به خودش داشته باشد. چیزی که بسیاری از زن‌ها را به «اتاق زیرشیروانی» می‌فرستد و منزوی‌شان می‌کند.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: خانم دالوی، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار ویرجینیا ولف می‌پردازد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.