ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: نمایشنامه‌های لوئیجی پیراندلوزمانِ خوانش 1 دقیقه

پیراندلو نمایشنامه نویس و داستان نویس ایتالیایی، به جایی رسیده که چیزی جز نیستی و نابودی‌اش نمی‌خواهد. پیراندلو وقتی با واقعیت ویران کننده فاشیسم به مثابه یک امر نو روبه‌رو می‌شود متوجه می‌شود که اقداماتی که در راستای قدرت گرفتن برخی در ایتالیا انجام شده، حرکت‌هایی هیستریک به سمت مکافاتی جمعی بوده است.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: پیراندلو، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکارهای لوئیجی پیراندلو می‌پردازد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.