ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: فیودور داستایوفسکی و جنایت و مکافاتزمانِ خوانش 1 دقیقه

شاهکار داستایوفسکی درباره مرد ترسویی است که سعی می‌کند سهم خودش را در پوست اندازی اخلاقی جامعه بپردازد اما درواقع اقدام او یک قتل هیستریک از آب درمی‌آید. داستایوفسکی به شیوه‌ای هنرمندانه، اضطراب انسان مدرن را در مواجهه با حس گناه قرون وسطی‌اش نشان می‌دهد. اضطرابی که او را وادار می‌کند تا با پای خودش به سمت مکافات حرکت کند و در «اتاقی» حبسش کنند.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: جنایت و مکافات، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار فئودور داستایوفسکی می‌پردازد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.