ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مُدرن: توماس مان و کوه جادوزمانِ خوانش 1 دقیقه

توماس مان، نویسنده مهم ادبیات آلمان و یکی از شالوده‌های ادبیات جهان، در شاهکارش «کوه جادو» نشان می‌دهد که انسان مدرن در تکاپو برای فرار از حس گناهی که در زندگی شهری او را دوره کرده هرقدر هم که قصد فرار کند و به کوهی بلند و در اقامتگاهی کوهستانی برود باز هم حس گناه از دنبالش می‌آید و او را در «اتاق زیرشیروانی» هتل کوهستانی گیر می‌اندازد.

فیلم مستند ده نویسندهٔ دنیای مدرن: کوه جادو، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار توماس ما اختصاص دارد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.